MJOP en Data - Drang naar innovatie groeit

 

Vastgoedonderhoud als fundamentele activiteit woningcorporaties

Onderhoud is een van kernactiviteiten van woningcorporaties. Het is geen verrassing dat vastgoedonderhoud een van de grootste kostenposten is binnen de sector. In 2017 besteedden corporaties een totaalbedrag van € 4,1 miljard aan onderhoud¹. Teruggerekend tot vhe komt dat neer op gemiddeld € 1695 euro per eenheid per jaar of € 141,25 per maand. Uiteindelijk vloeit 27,1% van de huuropbrengst direct terug naar het onderhoud. Vastgoedonderhoud is, op z’n zachtst gezegd, een omvangrijke opdracht.

 

Toch staat de onderhoudsportefeuille onder serieuze druk. De kosten voor planmatig onderhoud stegen in 2018 met 12,7%² en de ambitie tot verduurzaming brengt grote investeringen in woningverbetering met zich mee. Om nog maar te zwijgen over de stijging van de verhuurdersheffing door toenemende WOZ-waarden. Al deze factoren zetten corporaties voor een grote uitdaging: optimalisatie van het onderhoudsbeleid. Gelukkig valt op dat gebied nog veel terrein te winnen.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt nemen de bouwkosten nog sterker toe dan eerder geraamd. Dit zal zich voor een belangrijk deel ook vertalen in de toename van de onderhoudskosten.

Autoriteit Woningcorporaties: Sectorbeeld 2018

 
 

Datakwaliteit: de hoeksteen voor RGS

Vooral op het gebied van datakwaliteit is veel te behalen. Want resultaatgericht samenwerken over de hele keten kan alleen met betrouwbare en transparante data, die voor alle partners toegankelijk is. Dat begint al bij de inventarisatie. In de MJOP bestaan vaak verschillen tussen de gegevens in de begrotingssoftware, de opnames van de conditiemeting en de hoeveelheden vanuit de aannemer. Allemaal ooit eens handmatig opgenomen, maar slecht te controleren. Door deze onzekerheid kan de begroting (MJOB) te ruim of te krap worden, wat overbodige of onvoorziene kosten oplevert. Vervolgens blijft er onduidelijkheid over de data en herhaalt het probleem zich keer op keer.

 
MJOB_01_720x720_128Colors.gif

COBIM biedt de oplossing. Door MJOP-gegevens te visualiseren, zijn deze altijd te herleiden naar de werkelijke situatie. Ketenpartners hebben toegang tot de modellen en beschikken over exact dezelfde gegevens als de opdrachtgever. Eventuele verschillen vragen geen compromis, maar een verantwoording. Bij daadwerkelijke afwijking met de werkelijkheid wordt het model aangepast, waardoor de datakwaliteit steeds betrouwbaarder wordt.

Betere datakwaliteit ligt ten grondslag aan een scherpe onderhoudsbegroting, succesvolle samenwerking en tijdsbesparing in alle fases. Wacht daarom niet langer en maak datakwaliteit een speerpunt in het beleid.

 

Benieuwd hoe u datakwaliteit kunt verbeteren in de MJOP?

 
 

¹ Autoriteit Woningcorporaties - Sectorbeeld 2018 (p. 87 - lasten onderhoudsactiviteiten)

² Aedes - 5 Jaar Benchmarken: Weten is Verbeteren (p. 36 fig. 5.2 - geharmoniseerde instandshoudingskosten per type)