WWS_01_128Colors+(1).gif

Verhuurplattegrond en woonwaardering

De geniale combinatie

De WWS-module breidt het informatiemodel uit met gegevens voor de woonwaardering. Iedere ruimte wordt voorzien van een oppervlakte in kleur. Waar nodig worden symbolen toegevoegd voor sanitair, keuken, verwarming etc. Alle informatie wordt visueel weergeven en automatisch verwerkt tot een totaallijst.

 

 
 
Verhuurplattegrond_Tekengebied 1.png

Verhuurplattegrond

Duidelijke communicatie

COBIM WWS geneert visueel aantrekkelijke plattegronden in .pdf en .dwg. De plattegrond dient niet alleen als controledocument, maar is ook inzetbaar voor marketingdoeleinden richting huurder of makelaar. De plattegrond is voorzien van oppervlaktes, maatvoering en vertrekindeling.

 
 

Woonwaardering

Basis voor huurpunten

COBIM WWS is ontworpen op basis van het ‘Beleidsboek Waarderingsstelsel (On)zelfstandige Woonruimte’, afkomstig van de huurcommissie in opdracht van de Rijksoverheid. Alle gegevens zijn visueel te herleiden tot het model. Dit schept transparantie en houvast bij bepaling van huurpunten.

woonwaardering_Tekengebied 1_Tekengebied 1.png
 
 

Automatisering in BIM

Optimale effectiviteit

COBIM WWS is ontwikkeld om WWS-data zo effectief mogelijk te digitaliseren en visualiseren. De BIM-toepassing is op veel punten geautomatiseerd. Hierdoor zijn snel grote aantallen 2D- en 3D-modellen te genereren en krijgt ieder object een uniek model, dat strookt met de werkelijkheid.

 
 

Connect ERP software

Direct inlezen

Omdat COENCAD werkt met een open standaard, zijn de gegevens in veel verschillende systemen in te lezen. Zo zijn weergaven van modellen in .pdf gekoppeld aan het juiste object in uw ERP software en staan alle gegevens in de aangewezen velden. Met alle data op één plek, zijn deze snel en gemakkelijk te gebruiken voor iedereen binnen de organisatie.

Mutatiebeheer

Stapsgewijs perfectioneren

Met mutatiebeheer groeit de kwaliteit van het woningbestand met de dag. Ieder bezoek is een controlemoment voor de plattegrond. Wijzigingen voeren we binnen twee werkdagen door. Zo beschikt de huurconsulent snel over een actuele plattegrond en verbetert het model zich met iedere mutatie.

 
 

Benieuwd naar onze andere oplossingen?