190625_NEN_03_RECHT.gif

Gebruiksoppervlakte (GBO)

Nauwkeurig en betrouwbaar

Oppervlaktes berekenen gebeurt met de nationale meetnorm NEN2580. Met deze meetstaat berekenen we onder andere vloer- en gebruiksoppervlakken voor de marktwaardering. Hanmatige opnames zijn foutgevoelig en ondoorzichtig. COBIM NEN2580 legt de afmetingen in het model vast.

 

 
 
COBIM NEN 2580 plattegrond.png

Visueel Controledocument

Bewijsvoering

Omdat de gegevens in het model visueel te herleiden zijn, heeft u altijd inzicht in de herkomst van de oppervlakken. Op deze manier is het cijfer in uw systeem altijd op adresniveau te controleren, zonder huisbezoeken uit te voeren. Dit draagt bij aan transparantie voor alle betrokkenen.

 
 

Veelzijdig

Marktwaardering & EPA

De NEN 2580 vormt het uitgangspunt voor verschillende taken van woningcorporaties en gemeenten. COBIM NEN 2580 berekent het gebruiksoppervlak voor de marktwaardering, dat overeenkomt met de meetinstructie, maar is ook te gebruiken voor de energieprestatie, BAG en WOZ. De methode is zelfs geschikt voor berekening van bruto en verhuurbaar vloeroppervlak, dat nodig is bij marktwaardering van bedrijfs-, zorg- en maatschappelijk vastgoed.

COBIM lagen.gif
 
 

Automatisering in BIM

Ongekende snelheid

COBIM NEN2580 is ontwikkeld om oppervlaktes zo effectief mogelijk te digitaliseren en visualiseren. De BIM-toepassing is op veel punten geautomatiseerd. Hierdoor zijn snel grote aantallen 2D- en 3D-modellen te genereren en is ieder object afzonderlijk uitgewerkt in COBIM.

 
 

Connect ERP software

Direct inlezen

Omdat COENCAD werkt met een open standaard, zijn de gegevens in te lezen in veel verschillende systemen. Zo zijn weergaven van de modellen in .pdf gekoppeld aan het juiste object in uw software en staan alle gegevens in de aangewezen velden. Met alle data op één plek, zijn deze snel en gemakkelijk te gebruiken voor iedereen binnen de organisatie.

Validatie op locatie

Datakwaliteit waarborgen

Om COBIM NEN 2580 te perfectioneren en toekomstbestendig te maken, is validatie van groot belang. Tijdens woningbezoeken controleren we het model en brengen deze naar actuele staat. Verouderde data krijgt niet alleen een update, een bijgewerkt model is ook de basis voor toekomstige toepassingen.

 
 

Benieuwd naar onze andere oplossingen?