EPA_01_720x720_128Colors.gif

Tijdbesparing

Snelheid in EPA-opname

Woningen zijn bij wet verplicht over een energielabel te beschikken. Dit label wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren de EPA-adviseur inventariseert tijdens een opname. COBIM EPA ondersteunt de adviseur door digitaal oppervlaktes te berekenen. Hierdoor duurt de voorbereiding en opname 30% korter, wat zowel adviseur als bewoner ten goede komt.

 

 
 
epa_Tekengebied 1.png

Thermische schil

Constructiedelen

Bij bepaling van de energie-index en het energielabel, speelt de thermische schil een belangrijke rol. De EPA-module brengt deze in kaart door oppervlakken van ramen, muren en deuren te berekenen en visueel aan te brengen in het informatiemodel.

 
 

Automatisering in BIM

Ongekende snelheid

COBIM EPA is ontwikkeld om energiedata zo effectief mogelijk te digitaliseren en visualiseren. De BIM-toepassing is op veel punten geautomatiseerd. Hierdoor zijn 2D-modellen snel om te zetten naar 3D, zonder tussenkomst van handmatige acties. Zo is de kans op fouten minimaal en beschikt de gebruiker snel over benodigde gegevens.

 
 

Connect EPA software

Direct inlezen

In plaats van de thermische schil handmatig op te meten, leest de EPA-adviseur de gegevens uit COBIM EPA direct in verschillende softwarepakketten. Zo bespaart de EPA-module niet alleen tijd bij opname, maar ook tijdens de invoer.

 
 

Benieuwd naar onze andere oplossingen?