GIM | Gevel Informatie Model

Betrouwbare gevelhoeveelheden opgenomen in het veld. Ons informatiemodel onderscheidt zich door zijn betrouwbaarheid en pragmatische aanpak. Coencad neemt op locatie de woningen op, zodat alle vergaarde woningdata volgens de werkelijke zichtbare situatie is opgezet. De elementen en hoeveelheden uit GIM zijn direct bruikbaar voor MJOP, EPA en digitale inspectie.

Bij opname van woningen maken wij gebruik van fototechniek. Wij fotograferen alle gevels op locatie en corrigeren daarna de foto’s met behulp van slimme software zodat maatvoering accuraat is. Deze meetmethode zorgt dat wij snel en betrouwbaar woningen opnemen.

Bekijk in 1 minuut hoe pragmatisch onze software is opgebouwd. In korte tijd ontstaan Gevel Informatie Modellen die direct bruikbaar zijn voor het vastgoedbeheer.

MJOP & Aanbesteden

Uitvoering van planmatig onderhoud en energetische maatregelen is vaak gebaseerd op inschatting doordat bruikbare en correcte data ontbreekt. Door woningen om te zetten in GIM-modellen zijn gevelhoeveelheden digitaal in beeld. Dit bevordert de samenwerking tussen woningcorporatie en onderhoudsbedrijf door nu en in de toekomst te werken met betrouwbare data. Investeren in het digitaliseren van het woningbezit zorgt voor kostenbesparingen in de toekomst.

Volledig

Data is alleen bruikbaar als deze volledig is. Wij nemen daarom alle woningen en gevelobjecten op. De classificatie van de gevelobjecten is gebaseerd op de NL-sfB-codering.

Open standaard

Gevelhoeveelheden zijn op adres- en complexniveau exporteerbaar in diverse open-standaard bestandsformaten. Dit maakt GIM geschikt om MJOP softwarepakketten te vullen. Wij maken de koppeling tussen softwarepakketten zodat u niets hoeft in te kloppen en direct kunt begroten.

Altijd online

Oplevering van GIM gebeurt met behulp van onze clouddienst CoencadCloud waardoor data altijd toegankelijk en up-to-date is. Dit biedt woningcorporaties tevens de mogelijkheid om aanbestedingen via de cloud te laten verlopen.

Digitaal inspecteren

Gebaseerd op praktijkervaring en in samenwerking met woningcorporaties en onderhoudsbedrijven is inspectiepakket WoningBeheer ontwikkeld als oplossing voor het uitvoeren van digitale inspecties. Onze partner Gilde Software heeft het pakket bij meer dan 30 onderhoudsbedrijven geleverd.

Wat levert dit op? Bij een gedigitaliseerd woningbestand door Coencad kan het onderhoudsbedrijf inspecteren met de gedigitaliseerde gevels. Zo ontstaat transparantie en duidelijkheid over onderhoudsgegevens. Alle samenwerkende partijen werken op dezelfde wijze.

Duidelijkheid in onderhoud

Inspecteer op eenduidige wijze. Bruikbaar voor houtrot inventarisaties en 100% opnames.

Automatische totaalstaten

Door automatisch totaalstaten te generen van de inspectie bevindingen bespaart u tijd en minimaliseert u de kans op fouten.

Eigen inspectiesymbolen

U kunt de symbolenset op simpele wijze zelf inrichten met eigen inspectiesymbolen. Zo sluit het inspectiepakket naadloos aan op uw werkzaamheden.

Onze inspectiemodule is praktisch en overzichtelijk. Al meer dan 30 onderhoudsbedrijven zetten deze module in om woningen digitaal te inspecteren.

EPA

Om een label te bepalen volgens de wetgeving is informatie als gevelisolatie, glassoort en dakisolatie nodig van de woning. Opname hiervan gebeurt handmatig, is foutgevoelig en maar bruikbaar op korte termijn. GIM is te verreiken met woningkenmerken die van belang zijn voor de energieprestatie. Een EPA-adviseur bespaart daardoor op locatie de helft in tijd en huurders zijn minder gestoord.

Razendsnel een EPA-label

Gevelinformatie van belang voor de energieprestatie van een woning is automatisch in te lezen in energiesoftware EPAview en Vabi. Dit bespaart in tijd en is minder foutgevoelig.

Automatisch oppervlaktes

EPA-adviseur hoeft op locatie geen maatvoeringen op te nemen en bespaart tijd op kantoor met het uitzoekwerk van tekeningen.

Combineer en bespaar

Voor de volledigheid zijn oppervlaktes volgens NEN 2580 essentieel voor een EPA-label. Dit bieden wij aan in ons Plattegrond Informatie Model.

Beheer GIM

Door onze pragmatische manier van aanpak zijn de informatiemodellen gericht op toekomstig gebruik. Data is immers alleen waardevol wanneer deze in de toekomst ook bruikbaar is. Met behulp van slimme software en registratie is het mogelijk om snel en gemakkelijk wijzigingen door te voeren in het altijd veranderlijke woningbestand. U heeft de keuze om het beheer zelf uit te voeren, door ons, of iedere andere wenselijke partij omdat wij werken met open data.

Bekijk in 1 minuut hoe gemakkelijk een verkochte woning verwijderd wordt uit het complex. Automatisch worden dan de hoeveelheden toebehorend aan de specifieke woning verwijderd. Het model van de woning blijft aanwezig in de database, mocht deze in de toekomst weer worden teruggekocht.

Wilt u meer weten?

Of bel naar 0161-230618